Voyageur

Voyageur jest modelem bardzo dobrze sprawdzającym się na burzliwych wodach i dużych zbiornikach.